Farelerle Mücadele

Posted by: naturel_cem in Kemirgenler

ZEHİRLİ YEM UYGULAMALARI

Yakın döneme kadar kemirgen mücadelesinde iki yöntem kullanılıyordu kapanlar ve aut zehirler. Zehirli yemin kullanılması en sık başvurulan yöntemdi. Ancak sıçanların gösterdiği yeni cisim tepkisi nedeniyle yemlerden az tüketmişler dolayısıyla zehirli yem çekingenliği gelişmiştir. Bunu ortadan kaldırmak için ön yemleme geliştirilmiştir. Bu yöntemle önce yem zehirsiz olarak sunularak sıçanlar yemden beslenmeye alıştırılır, daha sonraki günlerde zehirli yem sunularak sıçanlar öldürülür. Kemirgen mücadelesinde antikoagülanların kullanılmaya başlandığı 1950 li yıllarda büyük ilerleme sağlanmıştır. Antikoagülanlar başta trombosis gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılmıştır. Daha sonraları kemirgen mücadelesinde kullanılan antikoagülan ların en büyük avantajı düşük dozlarda tüketilmesi

ZEHİRLİ FARE İSTASYONLARININ DİZİLİMİ ŞU ŞEKİLDE OLMALIDIR

Yiyecek ve içecek kaynakları ile barındıkları yerler arasına geçiş yollarına konumlandırılmalıdır. Duvar diplerine yerleştirilmeli kontrolü, kaybolması ve zarar görmesinin önüne geçilmelidir. Farelerin beslendikleri alanlarda dışkılarını gözlemleyebilirsiniz dışkıların yoğun bulunduğu bu alanlar istasyonları konumlandırmada en ideal yerlerdir. İstasyonları gizlemek daha yararlıdır. Mümkün olduğu kadar çocuk ve hedef dışı canlılardan uzak tutulmalıdır. İstasyonları yerleştirmeden önce farelerin yönelebileceği alternatif yemleri ortamdan uzaklaştırınız.

FARE VE SIÇANLARIN VARLIĞI İLE İLGİLİ BULGULAR

1. Dışkılar: Zararlıların ortamda bulunduğunun işaretidir. Zararlıların dolaşımda olduğu noktaları ve gizlendikleri l alanları ele verir. Zararlının boyutunu ve yaşını gösterir. Zararlının türü ve popülasyon yoğunluğu hakkında bilgi verir.
2. izler: Ön ve arka ayak uzunluklarından ve büyüklüklerinden zararlının cinsi tespit edilebilmektedir.
3. Kemirme: Malzeme ve ambalajların zarar görmesi, delik veya yuvaların varlığı zararlıların belirtileridir.
4. Evcil hayvanlarda huzursuzluk: Bazı evcil hayvanların zarar görmesi stres altında bulunması sonucu fare varlığından şüphelenilmelidir.

KEMİRGENLERLE MÜCADELE

1. Türün tespiti: Hangi cins oldukları, beslenmede neleri kullandıkları, Gündüz gizlendikleri yerleri, gezindikleri yolları, su kaynaklarını eskimi yeni geldiklerini anlamak gerekir.
2. Temizlik: Etrafta tükettikleri besin kaynaklarını yok etmek zehirli yeme ulaşmalarını hızlandıracaktır.
3. Gözlem ve mücadele ekipmanları: Duruma göre fare istasyonumu kapan mı kullanılacağına karar verilmeli , kullanılan ekipman ara ara kontrol edilmeli eksilen yemler tazelenmelidir.

ANTİKOAGÜLAN

Kemirgenlere karşı mücadelede antikoagülanların kullanımı bir devrim olmuştur. Mücadeledeki üstünlükleri uzun sürede etki etmeleri , kendine has tatlarının olması, düşük dozlarda öldürücü olmaları ve kendine özgü antidotu olmasıdır. Etki şekli şu şekildedir kanın pıhtılaşmasını sağlayan karaciğer proteinlerinin sentezini azaltırlar, kemirgenlerde iç kanamaya neden olur. Zehrin etkisi ani değil en erken 3 gün sonra görülmektedir. Antikoagülanların etki hızı 3-15 gündür. K1 vitamini fare zehir i olarak kullanılan antikoagülanlarda panzehir olarak kullanılmaktadır.

WARFARİN

İlk olarak kullanılan antikoagülandır. Fare zehri artık kullanımı çok azalmıştır.Tıpta yaygın olarak kullanılmaktadır. Tek alımdaki öldürücü dozu sıçanlarda LD50: 186 mg/kg, farelerde 37,4 mg/kg dir. Antidotu Vitamin K1 dir.

CHLOROPHACİNONE

İndandion sınıfında çoklu doz antikoagülandır. Hayvanın bünyesinde daha az kaldığı için zehirliliği düşüktür. . Tek alımdaki öldürücü dozu sıçanlarda LD50: 102,5 mg/kg, farelerde 12,75 mg/kg dir. Antidotu Vitamin K1 dir.

BROMADİOLONE

Sıçanlara ve farelere karşı yüksek etkilidir.Kemirgenin birkaç ısırık almasıyla etki gösterir. Avrupada en çok kullanılan aktif maddedir. Tek alımdaki öldürücü dozu sıçanlarda LD50: 5,6 mg/kg, farelerde 0,875 mg/kg dir. Antidotu Vitamin K1 dir.

DİFENACOUM

Sıçanlara karşı kısmen daha az zehirlidir. Farelerde oldukça etkilidir. Kedi, köpek gibi evcil hayvanların olduğu yerlerde kullanımı tavsiye edilmektedir. Difenacoum diger antikoagülanlara göre daha az zehirlidir. Tek alımdaki öldürücü dozu sıçanlarda LD50: 9,0 mg/kg, farelerde 0,4 mg/kg dir. Antidotu Vitamin K1 dir.

BRODİFACOUM

En kuvvetli antikoagülandır, yutulduktan sonra bozulması çok yavaştır.Bu nedenle ilk kez tüketilmesinde bile diğer zehirlere bağışıklık kazanmış kemirgenlerin ölmesine neden olur. Kemirgenlerde çok az miktarda tüketilse bile öldürücü doza ulaşırlar. Tek alımdaki öldürücü dozu sıçanlarda LD50: 1,3 mg/kg, farelerde 0,2 mg/kg dir. Antidotu Vitamin K1 dir.

FLOCOUMAFEN

İkinci nesil antikoagülandır. Yüksek zehirliliğe sahiptir. Hedef olmayan türlere olan tehlikesi nedeniyle dikkatli kullanılmalıdır. Birincil nesil warfarin gibi antikoagülanlara bağışıklık kazanmış türleri de kontrol eder. Yem çekinliğinin veya gıda alternatiflerinin çok olduğu durumlarda en etkili zehirdir. Aktif madde beyaz renkli katı haldedir. Sıçanlarda LD50 oral 0,25 mg/kg ’dır. Antidotu Vitamin K1 dir.

ORGANİK FARE ZEHRİ ; MISIR KOÇANI TOZU

Organik tarımda kullanılabilen bir ilaçtır. Diğer ilaçların aksine açığa yem uygulamasına uygundur. Gıda hayvan ve insan sağlığına zararsızdır. Fare ve sıçanlarda susama hissini yok ederek ölüm sağlar. LD50> 5000 dir. Yenmesi durumunda zehirli değildir. Antidotu yoktur.

Etiketler: , , , ,
Call Now Button